TERİMLER SÖZLÜĞÜ


Asiküler: Martenzit ve beynit fazlarından oluşan iğnemsi görüntüde sert ve aşınma direnci yüksek metalografik yapı.
Östenit: Merdanenin Katılaşması sırasında oluşan yapısal bileşik. Düşük sıcaklıklarda kararsız olması nedeniyle merdanenin nihai yapısında büyük miktarlarda bulunması istenmez.
Ferrit: Çoğunlukla neredeyse saf demirden oluşan yapısal bir bileşendir. Çeliğin en yumuşak fazıdır.
Perlit: Çoğu haddeleme malzemesinde bulunan, ferrit ve demir karbürün iyi bir karışımı olan yapısal bir bileşendir.
Beynit: Sertliği arttıran yapısal bir bileşendir.
Martensit: Nikel gibi alyaj içeren malzemelerin ısıl işlem görmesi ile elde edilir. Malzemenin sertliğini beynite göre daha fazla arttırır.
Grafit: Merdanenin yapısında küresel veya yaprak halinde bulunan serbest (saf) karbon.
Karbür: Karbon elementinin demir veya diğer metalik elementlerle merdanenin katılaşması sırasında (primer karbür) veya katılaşma sonrasındaki soğutma/ ısıl işlem sırasında (seconder karbür) oluşturduğu bileşikler.