Toprak ve Yağ Valsleri
Sertlik Shc: 70-75

Kimyasal Analiz
%C
%Si
%Mn %Cr
%Ni
%Mo
3,2-3,7 1,3-2,2 3,0-3,8 1,0-1,5 2,2-3,0 0,3-0,8
Mekanik Özellikler
Malzeme Kodu
Çekme Dayanımı
Eğilme Dayanımı
Mikro Yapı
D 65-48 400-500 700-900 Pearlit+Carbide+SG